Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Słowo Jezusa ma moc zmieniać Twoje życie

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
(Mk 1, 21-28)

Słowo Jezusa ma moc zmieniać moje życie. Muszę tylko pozwolić Jezusowi całe moje życie zanurzyć w Ewangelii, a wtedy Słowo przemieni mnie i stanę się nowym człowiekiem zdolnym pokonać zło w moim życiu. Dzisiaj muszę postawić sobie pytanie jak wygląda w moim chrześcijańskim życiu spotkanie ze Słowem Jezusa. Czy Ewangelia jest moją codzienną lekturą? Czy otwieram moje serce na łaskę działania Słowa Jezusa w moim życiu?