Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stań do walki

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.  Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
(Ef 6, 13-16)

Święty Paweł Apostoł zachęca nas dzisiaj do walki. Ta walka ma nas prowadzić do zwycięstwa. Mamy być wojownikami Jezusa, którzy będą skutecznie zwyciężać złego ducha. Wkładajmy więc ” zbroję Bożą” każdego dnia i jak pisze święty Jakub (Jk, 4,7), przeciwstawiajmy się diabłu, a on ucieknie od nas.