Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».
(Łk 12, 35-38)

Właściwą postawą w moim życiu powinno być nieustanne oczekiwanie na przyjście Jezusa. Powinienem tak żyć aby każdego dnia być gotowym na spotkanie z Panem. W moim sercu powinna być stale tęsknota, a nie obawa przed tym spotkaniem. Proszę Cię Jezu o rozpalenie we mnie ognia miłości na samą myśl spotkania z Tobą. Spraw Jezu aby każda chwila mojego życia była radosnym oczekiwaniem na Twoje przyjście, zwłaszcza w ostatniej chwili mego życia.