Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szukaj miłości u Boga

Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.” (Lk 9,48)

Przyjmując człowieka przyjmujesz Boga. Traktuj siebie jak dziecko należące do Boga, bo szacunek dla swojej duszy i ciała świadczy o miłości Bożej rozwijającej się w nas. Przyjmując Boża miłość jesteś w stanie kochać bliźniego. Czerpiąc miłość z ludzkich pokładów szybko jej zabraknie. “Bóg sam wystarcza !” – Teresa od Jezusa.