Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szukajmy u innych tego, co nas łączy

Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami ( Łk 9,49-50 )

Silą Kościoła jest różnorodność. Każda wspólnota wyznawców Chrystusa posiada swoja specyfikę. Szukajmy u innych tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. “Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr 13,8)