Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trwaj w Jezusie

Ja jestem krzewem winnym, a wy – latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.
(J 15,5)

Jak mogę trwać w Jezusie? Przede wszystkim przez karmienie się Jego Słowem, Jego Ciałem i Jego wolą.
Częste przyjmowanie ciała Chrystusa w czasie Eucharystii, regularne czytanie i rozważanie słowa Bożego i wypełnianie z miłością do Jezusa codziennych obowiązków. To wszystko sprawia, że trwam w Jezusie, a On we mnie i przynoszę owoc obfity we właściwym czasie.