Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Twoja miara

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. (Łk 6, 38 b)

Bóg pokazuje nam dziś, że jest jedna miara, do której przyłoży nas w dzień sądu. Jest to miara, którą my sądzimy innych. Niech to Słowo będzie będzie dla nas bodźcem do porządnego rachunku sumienia, abyśmy zobaczyli, czy nie żyjemy według podwójnych standardów. Innych dla siebie i innych dla człowieka, który jest obok mnie. Boże, daj nam serce nieobłudne, proste i szczere przed Tobą i bliźnim!