Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Twoja

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19, 27 b)

Dziś wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Na krzyżu Jezus zostawił nam wezwanie, aby wziąć Maryję do siebie. Czy bierzesz Ją do swojego życia? Czy traktujesz Ją nie tylko jako Matkę Jezusa, ale jako swoją Matkę? Przyjmij Ją! Niech będzie Twoja!