Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tylko w NIM mamy zbawienie

“Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”. (1J 2,1)

Bóg nam przebaczył wyłącznie ze względu na to, co zrobił Jezus na krzyżu, a nie dlatego, że my staramy się zasłużyć na jego laskę dobrymi czynami. Jakże nasze wysiłki są małe wobec wszechmocy Bożej, która jest ponad wszystkim i wszystko zwycięża. Ludzie i czasy się zmieniają, lecz Bóg pozostaje ten sam – SWIATLOSC, zbawienie nasze, Amen!