Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Umiłowałeś mnie Panie przed założeniem świata

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».
(J 17, 20-26)

Modlitwa Jezusa jest wciąż aktualnym zadaniem dla nas. Potrzebujemy być jednością, aby świat uwierzył. Dzisiejszy świat potrzebuje naszego świadectwa i modlitwy nie tylko za tych, którzy głoszą Ewangelię, ale także za tych, którzy jej słuchają. Bóg nas kocha i chce żebyśmy tę Jego miłość przyjmowali i dzielili się radością ze spotkania z Jezusem. Wtedy ta nasza radość ze spotkania z Panem będzie pełna i będzie przynosić owoce nie tylko w naszym życiu.