Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uniż swoje serce, aby zobaczyć Jego chwalę

“Kto się wiec uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.” (Mt 18,4)

Uniżyć, to pokazać swoja niższość, oddać cześć i należny szacunek. Istota dziecięcego uniżenia to całkowite zaufanie i zależność, rezygnacja z poczucia wielkości, ale także zachwyt i podziw. Jaka jest twoja postawa wobec Boga? Uniż swoje serce, aby zobaczyć Jego chwale. “Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał.” (J 13,16)