Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Usłysz wołanie Jezusa

“(…) tylko jeden z żołnierzy przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19,34)

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Źródło miłości, miłosierdzia i życia. Stan dzisiaj na chwile, usłysz wolanie Jezusa “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije” (J 7,37) Odkryj w sobie pragnienie życia w Światłości. Panie Jezu, uczyń serce moje według serca Twego.