Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W królestwie niebieskim każdy będzie wywyższony

Jezus powiedział do tłumów:
«Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!»
(Mt 11, 11-15)

Jezus dzisiaj mówi o Janie Chrzcicielu, który szedł przed Nim przygotować Mu drogę. Jezus mówi, że Jan był największym prorokiem jaki powstał między niewiastami. Jednak nawet Jan nie był największy niż ten kto jest najmniejszym w królestwie niebieskim. To wspaniała obietnica dla nas i zachęta abyśmy uwierzyli w Chrystusa i trafili do nieba. Zanim to się stanie musimy tak Jan przyjąć słowo Boże i żyć nim każdego dnia. Tylko radykalne opowiedzenie się za Chrystusem i życie Jego Ewangelią jest pewną drogą do zbawienia. Czy w moim życiu dominuje postawa zaufania Bogu? Czy potrafię w sposób zdecydowany bronić swojej wiary i stawiać Boga na pierwszym miejscu w każdej sytuacji?