Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielka jest twoja wiara; niech Ci się stanie, jak pragniesz!

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
(Mt 15, 21-28)

Dzisiejsza historia przedstawiona w Ewangelli obrazuje stan mojej wiary, bo moja wiara często jest słaba. Gdy modlitwy, które zanoszę do Boga nie są od razu wysłuchane to często zaczynam wątpić w sercu. Kobieta Kananejska daje mi przykład wiary, która trwa do końca i jest niezmienna. Dopiero taka wiara sprawia, że Jej prośba została wysłuchana przez Jezusa. Panie przymnóż mi wiary mocnej i niezachwianej w chwilach trudnych abym wytrwał przy Tobie i otrzymał to wszystko o co Cię proszę na modlitwie zgodnie z Twoją wolą.