Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielka jest twoja wiara; niech Ci się stanie, jak pragniesz!

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
(Mt 15, 21-28)

Dzisiejsza historia przedstawiona w Ewangelli obrazuje stan mojej wiary, bo moja wiara często jest słaba. Gdy modlitwy, które zanoszę do Boga nie są od razu wysłuchane to często zaczynam wątpić w sercu. Kobieta Kananejska daje mi przykład wiary, która trwa do końca i jest niezmienna. Dopiero taka wiara sprawia, że Jej prośba została wysłuchana przez Jezusa. Panie przymnóż mi wiary mocnej i niezachwianej w chwilach trudnych abym wytrwał przy Tobie i otrzymał to wszystko o co Cię proszę na modlitwie zgodnie z Twoją wolą.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone