Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?»Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».
(Mt 29,23-30)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o bogactwie, które może być przeszkodą na drodze do zbawienia. Nie chodzi tu tylko o bogactwo materialne takie jak pieniądze, domy, samochody, czy inne tym podobne rzeczy. Możemy być biedni fizycznie, ale przywiązani do ludzi, do rodziny w taki sposób, że wszystko robimy dla nich zapominając o Bogu.Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy nie troszczyli się o bliskich i o ludzi w potrzebie. Jezus też nie potępia tego, że chcemy posiadać dobra ziemskie, ale mówi, że to wszystko nie może przysłonić prawdy o tym, że mamy gromadzić przede wszystkim skarby na życie wieczne. Tymi skarbem najważniejszym jest pełnić wolę Bożą w swoim życiu. Trzeba czynić nie to co jest dla mnie wygodne ,co przynosi mi korzyść na tym świecie, ale to co buduje Królestwo Boże już tu na ziemi w moim życiu i osób bliskich memy sercu. Zbawienie duszy jest najważniejsze i każdego dnia cieszmy się z tego co mamy nie zabiegając o to żeby mieć jak najwięcej dóbr materialnych, bo jak mówi Słowo Boże:’ Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! “(1Tm, 7-8).