Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Włos z głowy wam nie spadnie

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
(Łk 21, 12-19)

Jezus dzisiaj mówi do nas o prześladowaniach z powodu Ewangelii. Tak jak On przeszedł przez to ziemskie życie czyniąc wszystko według woli Ojca, tak i my naśladując Chrystusa jesteśmy wciąż narażeni na prześladowania. To może nas spotkać nawet wśród najbliższych nam osób. Jezus w tym wszystkim nie pozostawia nas samych sobie i obiecuję nam pomoc Ducha Świętego, który da nam odpowiednie słowa do obrony wiary w Chrystusa. Dzisiaj potrzeba nam szczególnie, w tych niespokojnych czasach, wciąż napełniać się mądrością, którą daje Bóg abyśmy mogli stanowczo bronić wiary Chrześcijańskiej. Proszę Cię dzisiaj Jezu o odwagę i zaufanie Tobie w chwilach prześladowań z powodu Twojej nauki.