Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyjdź naprzeciw problemom bliźniego

Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść” (Mk 6,37)Jezus zaprasza nas do współudziału w czynieniu miłosierdzia, wyjścia naprzeciw potrzebom bliźniego. Dzielenia się tym, co mamy, a nie tym, czego nam zbywa. Tym razem uczniowie nie byli biernymi świadkami, ale współuczestnikami cudu miłości. Dostali zadanie po ludzku niewykonalne. Nie ważne ile masz. Zlot to u stop Jezusa i spójrz w niebo, a Bóg to pomnoży. “Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej” (Mk 12,43)