Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wysłał ich, aby głosili królestwo Boże

Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśliby was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!»Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.
(Łk 9, 1-6)

Jezus posłał apostołów aby ogłaszali Królestwo Boże i leczyli wszystkie choroby u ludzi. Dzisiaj Jezus podobnie zaprasza nas do ogłaszania Jego Królestwa. My często się wymawiamy od tego powołania i mówimy, że nie nadajemy się do tej misji. Przykład apostołów, którzy nie brali z sobą niczego materialnego, powinien nas zmotywować do działania. Jezus nie zostawia nas samych sobie, ale zawsze nam błogosławi w drodze i wyposaża w dary Ducha Świętego, których potrzebujemy aby głosić Ewangelię z mocą.

Jezu dzisiaj oddaje Ci moje słabości i proszę Cię, przemień moje serce tak abym nie bał się głosić Twego Królestwa z taką radością jak to czynili apostołowie.