Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba I ziemi

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
(Mt 11, 25-27)

Jezus dzisiaj zaprasza mnie do modlitwy do Ojca. Jest to modlitwa uwielbienia w której Jezus objawia swoją synowską relację z Ojcem. Jezus pragnie i nam przekazać swoją miłość do Ojca w niebie. Jezus mówi, że Ojciec ma upodobanie w ludziach prostego, szczerego serca. Prośmy dzisiaj na modlitwie o otwarte serce na słowa Jezusa, który pragnie nam objawiać swego Ojca poprzez Ewangelię, która jest przeniknięta Bożą obecnością.