Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Za co dzisiaj podziękowałeś Ojcu niebieskiemu?

“Sławie Cię Panie bo mnie wybawiłeś” (Ps 30,2)

Kiedy dusza uwielbia Boga otwiera swe serce na działanie laski. Laska działa i rozrasta się w sercu wdzięcznym, co czyni je gotowym do współpracy z kochającym Ojcem. Za co dzisiaj podziękowałeś Ojcu niebieskiemu? “Laska jesteśmy zbawieni, z laski możemy tu stać. Laska usprawiedliwieni i przez Baranka krew”… Amen!