Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zaufałam Bogu

Przed kursem natrafiłam na fragment Pisma świętego zaczynający się od słów: „Odbuduję przybytek Dawida”. Reszta potoczyła się już według Bożego planu. Potrzeba było tylko mu zaufać i oddać ster życia w Jego ręce. Wypłynąć na głębię.

Anna, Kurs Nowe Życie, Warszawa, maj 2022