Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ziarno musi obumrzeć aby wydało plon obfity

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».
(J 12, 24-26)

Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, że trzeba nienawidzić swojego życia tu na ziemi aby żyć wiecznie. Nie oznacza to, bycia w nienawiści do siebie, ale wyzbycie się egoizmu i wyjście ze swojej strefy komfortu aby żyć dla innych.Gdy kocham ludzi wokół sebie i żyję dla nich to obumieram dla siebie i jestem jak ziarno, które przynosi plon obfity. Tylko ofiarne życie zanurzone w miłości Chrystusa staje się życiem wiecznym, bo ostatecznie tylko miłość zwycięży.