Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Znalazłem Jezusa

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».(J 1, 45-51)

Spotkanie z Jezusem zmienia życie. Doświadczył tego Natanael i ja sam tego doświadczyłem w czasie mojego wewnętrznego nawrócenia. To spotkanie zmieniło całe moje życie na lepsze. Jezus, gdy Go spotykamy i idziemy za Nim, to wszystko porządkuje w życiu człowieka. Od tej pory jesteśmy tacy sami, a jednak inni. Można to porównać do zakochania się dwóch osób. Nawet jak nie widzimy ukochanej osoby fizycznie, to wciąż myślimy o niej cały czas i tęsknimy za nią nieustannie i zrobilibyśmy wszystko, żeby wciąż być przy tej osobie. Jezus jest tym, którego kocham całym sercem i bez Niego moje życie nie ma sensu. Jednak jak to bywa w relacjach z ukochanymi, to ja też potrafię ranić Jezusa i nie zawsze jestem mu wierny. Wiem, że On jednak zawsze mnie kocha i przebacza te moje niewierności. Dziękuję Ci dzisiaj Jezu za Twoją miłość do mnie grzesznika, ktora się nie kończy i nie zmienia. Dziękuję Ci za moje powołanie i prowadzenie mnie drogą prawdy i życia, którą tylko Ty jesteś Jezu.