Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Życie, które wydaję dobre owoce

Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego staja się zdrowe”. (Ez 47,8)

Woda jest symbolem życia. Źródło wody żywej jest w Jezusie Chrystusie. A sola jesteście wy, lecz jeśli sól straci swój smak, czymże ja posolić? Panie, daj nam wody żywej, aby w naszych sercach tętniło życie, które wyda dobre owoce: Bogu przyjemne, a ludziom przydatne. Amen!