Skip to content Skip to footer

On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i ślina dotknął mu języka. (Mk 7,33) Jeśli chcemy słyszeć i widzieć Jezusa musimy najpierw tego zapragnąć jak głuchoniemy, wyciszyć się co oznacza odejść na bok w naszej codzienności i zbliżyć…

“Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemie. Czy śpi czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie sam nie wie jak. (Mk 4,26-27) Jeśli pragniesz Królestwa Bożego przyjmij ziarno w swym sercu, oddaj je Panu i…

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili (O Jezusie):Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. (Mk 3, 22) Wiedza nie wystarczy aby pojąc plan Boży dla twojego życia, trzeba Jego laski i twojej wiary. Czy prosisz Ducha Świętego aby objawiał…

W każdym dniu, spełniają się słowa Pisma. Tylko usłysz, a doświadczysz mocy Słowa. Mów Panie, słucham!

Potem wszedł na goreć i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. (Mk 3, 13) Za Jezusem szło wielu ale On powołał tych, których chciał, a oni odpowiedzieli. Przyjście do Jezusa to wejście na górę. Mimo trudności i naszych słabości.…

Samuel odrzekł: Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość od tłuszczu baranów.” (1 Sm 15,22) Czy Twoje serce jest posłuszne Panu, w trudnych sytuacjach? Bóg nie pragnie twoich ofiar, lecz miłości, relacji…

Maryja posłuszna Słowu Boga, uczy Ciebie i mnie tego posłuszeństwa. Jezus zaradzi wszystkim twoim “prawdziwym” potrzebom.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.Jezus surowo mu przykazał i zaraz…

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie…

Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawie, ze się staniecie rybakami ludzi.(Mk1,17) Tak często ukrywamy cos w naszym sercu, ponieważ sadzimy, ze Bogu to się nie przyda. Tymczasem On przemienia to w niesamowite rzeczy. Czy nie ukryłeś/as talentu, na którym Pan chce budować?…