Skip to content Skip to footer

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty.Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało…

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne…

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą».Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest…

Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mt 12,8) Szabat – dzień oddany Bogu, to czas, kiedy cały „ja” powinienem koncentrować się na Nim. Przezywać Go. Moje wyznanie „jesteś Królem, jesteś Panem”, powinno być rzeczywistością. Co robisz w szabat? Idziesz do kościoła, czy na spotkanie z…

Jezus przemówił tymi słowami:«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje…

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani…

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły.…

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.” (Mt 10,39) Świat żywi się ciągłym szukaniem nowych bodźców i doznań. Ciągłym pędem i nienasyceniem. Jednak to w ciszy i modlitwie leży twoja silą. „Ilekroć masz poczucie, że…

Oto Ja was posyłam jak owce miedzy wilki” (Mt 10,16) Jezus wskazuje nam jacy powinniśmy być jako Jego uczniowie. Różnica miedzy owca a wilkiem jest taka, jak miedzy dobrem a złem. Ale naszym zadaniem jest nie tylko być, ale tez dawać siebie. Dzielic się tym,…

Jezus powiedział do swoich apostołów:«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów,…

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone