Skip to content Skip to footer

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał.…

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić…

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w…

Nikt nie przyszywa laty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa lata obrywa jeszcze cześć starego ubrania i gorsze się staje przedarcie.”(MK2,21) Dziura w starym ubraniu to niedoskonałości duszy ludzkiej, grzechy, zaniedbania, złe myśli. Oczyszczenie niesie ze sobą nowe możliwości, jak zmiana…

Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego odkryli dach nad miejscem gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. (Mk 2,4) Jakim jesteś świadkiem dobrej nowiny. Czy napełniony wiarą jesteś gotów pokonać wszelkie trudności, bariery aby przyprowadzać potrzebujących…

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.Jezus surowo mu przykazał i zaraz…

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał,…

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas,…

„Pójdźcie za Mną, a sprawie, że się staniecie rybakami ludzi”. (Mk 1,17) Jezus jest droga, prawda i życiem. Kto idzie za Nim, to nie zginie. Te obietnice zostawił każdemu bez wyjątku. Dla wierzących w Niego nie ma nic niemożliwego. Otwórz swoje serce na Jego wolanie.…

Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść” (Mk 6,37) Jezus zaprasza nas do współudziału w czynieniu miłosierdzia, wyjścia naprzeciw potrzebom bliźniego. Dzielenia się tym, co mamy, a nie tym, czego nam zbywa. Tym razem uczniowie nie byli biernymi świadkami, ale współuczestnikami cudu miłości. Dostali…

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone