Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sursum Corda Missio w Warszawie budują: Wspólnota Sursum Corda, Dzielne Niewiasty
oraz Duszpasterstwo Akademickie św. Klemensa. Działamy przy Parafii  św. Klemensa Hofbauera
i pod czujnym okiem o. Pawła Drobota CSsR, odpowiedzialnego za nasz rozwój. 

Jesteśmy środowiskiem otwartym na osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi. Kobiety odkrywają swoje pasje i zaangażowanie ewangelizacyjne na comiesięcznych spotkaniach sobotnich. Więcej informacji na stronie www.dzielneniewiasty.pl . 

Młodzież akademicka spotyka się na niedzielnej Mszy świętej o godz. 20.00, w środy oraz na innych wydarzeniach. Więcej informacji na stronie duszpasterstwa akademickiego www.daklemens.pl .

Wspólnota Sursum Corda Warszawa spotyka się  w każdy wtorek po Mszy świętej o godz. 18.30 w kawiarence (wejście z placu przed kościołem).

Wszyscy tworzymy warszawskie środowisko partnerstwa w misji. Otwarte na każdego kto szuka i kto chce wzrastać w wierze. 

Dołącz do nas – zapraszamy!

Wydarzenia Warszawa

Grupa biblijna Sursum Corda Warszawa

4 kwietnia, 2023 18:30 Parafia św. Klemensa Hofbauera, Warszawa
Spotkanie grupy grupy biblijnej. 18.30 – Msza święta w kościele 19.15 – Spotkanie w kawiarence Na spotkanie zabierz ze sobą Pismo Święte.

Formacja “Razem w misji” (Warszawa)

11 kwietnia, 2023 18:30 Parafia św. Klemensa Hofbauera, Warszawa
Spotkanie formacyjne dla roku I i II programu “Razem w misji”. Rozpoczynamy Mszą świętą w kościele o godz. 18.30. Po Eucharystii nauczania dla osób na I i II roku formacji.…

Wieczór uwielbienia Sursum Corda Warszawa

16 kwietnia, 2023 20:00 Parafia św. Klemensa Hofbauera, Warszawa
W niedzielę spotykamy się na wieczorze modlitwy. 20.00 – Msza Święta 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa uwielbienia

Grupa biblijna Sursum Corda Warszawa

18 kwietnia, 2023 18:30 Parafia św. Klemensa Hofbauera, Warszawa
18.30 – Msza święta w kościele 19.15 – Spotkanie grupy biblijnej w kawiarence Spotkanie otwarte.