Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Warsztaty dla głoszących Słowo Boże “WiaryGodny mówca”

Warsztaty dla głoszących Słowo Boże “WiaryGodny mówca”

12 lutego / 09:00 13 lutego / 17:00

 „Wiarygodny Mówca” – kurs dla nauczających i głoszących – liderów, którym zależy aby ich przemawianie inspirowało wiarę i budowało wspólnotę wierzących.

Zadaniem przemawiającego lidera, gdy głosi czy naucza jest inspirowanie słuchaczy do żywej wiary i do praktycznego jej stosowania. Umiejętności takiego przemawiania można się nauczyć.  

Służą temu zajęcia kursu „WiaryGodny Mówca”.

Poprzez prowadzony warsztatowo program uczymy m.in. :

  • jak sprawnie przygotować inspirującą narrację,
  • jak rozwijać w sobie swobodę i wiarygodność przemawiania,
  • jak nawiązać i utrzymać dobry kontakt z publicznością,
  • jak docierać ze swoim przekazem do odbiorców,
  • jak wykorzystywać gestykulację do lepszego wyrażenia przekazu,
  • jak obrazować nauczanie wykorzystując modelowe rysowanie,  metaforę, rekwizyty,
  • jak przygotować ilustrujące przekaz scenki,
  • jak zaangażować słuchaczy w trakcie przemawiania,
  • jak radzić sobie z pytaniami publiczności

Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie umiejętności wiarygodnego przemawiania,

w rezultacie którego słuchający będą mogli lepiej zrozumieć, pełniej przyjąć i bardziej żyć mądrością Słowa Bożego.

Informacje o warsztatach

Program jest realizowany w czterech jednodniowych modułach.

Moduł 1 – Sztuka Swobodnego Przemawiania [zorientowany na wyrażaniu Słowa poprzez mowę ciała]

Moduł 2 – Wiarygodny Głos [zorientowany na głoszeniu Słowa mocnym, wyraźnym głosem]

Moduł 3 – Sztuka Narracji „wiarygodna narracja” [zorientowany na wyrażaniu Słowa w inspirującej narracji]

Moduł 4 – Sztuka Ilustrowania Przekazu wiarygodne ilustrowanie [zorientowany na wizualizowaniu Słowa]

Metoda prowadzenia zajęć   

– wprowadzenia tematyczne

– demonstracje sposobów przemawiania

– wykonywanie praktycznych ćwiczeń

– przygotowywanie i ćwiczenie przemówień/nauczań/prezentacji

– udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania indywidualnego modułu – 1 dzień [w godzinach od 9.00 do 17.00 (z przerwą na obiad)]

Koszt uczestnictwa: 680 zł za osobę za kurs (dwa weekendy, cztery moduły).

*Dla członków Wspólnoty Sursum Corda jest przewidziana ulga. Informacje u odpowiedzialnych za wspólnotę.

**Przyjmujemy zgłoszenia tylko na całość kursu, czyli dwa weekendy (4 moduły).

Terminy: 12/13.02 2022- moduł 1 oraz moduł 2 (każdy z dni w godz. 9-17)

Termin: 12/13. 03. 2022 – moduł 3 oraz moduł 4 (każdy z dni w godz. 9-17)

„Wiarygodny Mówca” – szczegółowy opis zajęć

Moduł 1. Sztuka Swobodnego Przemawiania- słowem i gestem

Komunikacja niewerbalna gestami, mimiką, postawami ciała oraz intonacją głosu ma ogromny wpływ na to czy słowo jest dobrze usłyszane, zrozumiane i przyjmowane. Często mówcy nie zdają sobie sprawy z tego jak ich mowa ciała osłabia moc głoszonego przez nich słowa.

Świadome wykorzystywanie mowy ciała, w której mówca dba o spójność słowa, gestu i głosu pomaga słuchaczom skupić się na treści przesłania a jednocześnie powoduje, że mówca może się czuć pewnie i swobodnie.

W programie warsztatów uczymy m.in.

– jak ożywić nauczanie, aby w ciekawy sposób pociągało uwagę słuchających

– jak spójnie przemawiać słowem, gestem i głosem

– jak wykorzystywać gestykulację obrazową do lepszego unaocznienia treści przesłania,

– jak nawiązać i utrzymać dobry kontakt wzrokowy z publicznością,

– jak swobodnie wchodzić w interakcje ze słuchaczami,

– jak rozwijać w sobie pewność siebie i naturalność komunikowania,

– jak stawać się wiarygodnym i jak budzić poczucie zaufania u słuchaczy

– jak w nauczaniach ciekawie przywoływać znane biblijne historie, postaci, wydarzenia czy przypowieści 

– jak sprawnie tworzyć przemowę/nauczanie w oparciu o uproszczony szablon „trzech zasad”

– jak mówić krócej, ale komunikując więcej i bardziej inspirująco

– jak radzić sobie z tremą

– jak radzić sobie z pytaniami, kiedy i jak zadawać pytania

Podczas warsztatów prezentowane i ćwiczone sposoby komunikacji niewerbalnej odniesione są do kontekstu głoszenia i nauczania w ramach posług prowadzonych przez i we wspólnotach.

W Module 1 akcent położony jest na: techniki przemawiania, świadomość ciała; autentyzm, swobodę i pewność siebie; nawiązanie kontaktu ze słuchaczami.

Moduł 2 – Wiarygodny Głos [zorientowany na głoszeniu Słowa mocnym, wyraźnym głosem]

W przekazie ogromną rolę odgrywa głos, który jest głównym nośnikiem słowa. Jakość odbioru przekazywanej treści, w dużej mierze zależy od tego jak mówca głosem niesie słowo. To czy słowo będzie dobrze i wyraźnie usłyszane zależy od odpowiedniej głośności, od intonacji, od tempa, od dykcji. Podobnie jak mowa ciała tak i głos stanowiąc niewerbalny wymiar komunikacji wzmacnia albo osłabia wiarygodność przekazu. Dlatego warto rozwijać umiejętność takiego posługiwania się głosem, w rezultacie czego odbiorcom lepiej się nas słucha, a nam bardziej komfortowo i pewniej się przemawia.

Kontynuacją poprzedniego modułu są warsztaty „Wiarygodny Głos”, na które składają się zajęcia z emisji głosuwyraźnego mówienia oraz wypowiadania słów pewnym, wiarygodnym głosem.

W programie uczymy m.in. :

– jak głosem wzmacniać przekaz głoszonego Słowa,

– jak bez forsowania głosu mówić głośno i wyraźnie,

– jak modulować głosem, aby przekaz był dynamiczny (a nie monotonny)

– jak uspokoić tempo mówienia

– jak prawidłowo oddychać podczas przemawiania (jak unikać „bezdechu”)

– jak dbać o głos, aby zwiększyć komfort mówienia,

– jak wyeliminować niepotrzebne „yyyy” „ eee”

– jak rozwijać pewność w głosie oraz swobodę komunikowania

– jak spójnie przemawiać dobrze „wygłoszonym” słowem wspartym gestykulacją,

W ramach zajęć tego modułu wykorzystywane i zarazem doskonalone są umiejętności nabyte podczas pierwszego warsztatu.

Moduł 3.  Sztuka Narracji

Przemawianie może być o tyle inspirujące dla słuchaczy o ile mówca zdoła ich przekonać, że przesłanie jest dla nich.

Zbyt często przepowiadanie sprowadza się do informowania, do przytaczania obiektywnych prawd, czy historycznych faktów.

Ażeby inspirować do wiary mówcy powinni prezentować Słowo tak, aby było ono usłyszane w sercu słuchacza.

Jednym z lepszych sposobów na to, aby słuchacze doświadczyli, że Słowo jest dla nich, to pozwolić im poczuć,  że mają ważne zadanie do spełnienia w historii swojego oraz innych ludzi zbawienia.

W programie warsztatów uczymy m.in.

– jak określić przesłanie przemowy według metody trzech kroków „co- komu- po co”

– jak przygotować narrację, aby słuchający czuli, że głoszone Słowo, jest skierowane dla nich

– jak przygotować narrację według klucza „słuchacz-bohaterem”, odgrywającym główną rolę w przemówieniu

– jak przygotować przesłanie „skrojone-na-miarę”, aby docierało do różnych grup wiekowych

– jak z chaosu dobrych idei wydobyć przesłanie i wyrazić je w logicznej strukturze przemowy

– jak wzbogacić narrację przykładami, metaforą, historiami, świadectwami

– jak zaangażować słuchaczy w trakcie przemawiania

– jak suche informacje zamieniać w ciekawe opowiadania
– jak nawiązać kontaktu z publicznością

W Module 3 akcent położony jest na: scenariuszu narracji, metody sprawnego tworzenia przemowy, rozumienie potrzeb odbiorców i ich roli w przemowie.

Podczas ćwiczeń doskonalone są wszystkie dotychczas uczone umiejętności.

Moduł 4.  Sztuka Ilustrowania Przekazu

Podobnie jak 2000 lat temu, Wielki Mistrz komunikacji przybliżał tajemnice Swojego Królestwa językiem obrazów, tak i dziś, ten sposób wizualnego komunikowania nauka potwierdza, jako najbardziej skuteczną formę przekazu. Przekaz słowny ma moc, ale … odpowiednio zilustrowany efektywniej dociera do słuchaczy, pomaga im zobaczyć, lepiej zrozumieć i zapamiętać treść.

W programie warsztatów uczymy m.in.:
– jak dopełnić słowny przekaz ilustrującymi go pomocami wizualnymi
– kiedy posługiwać się wizualizacją, a kiedy jej unikać
– jak powinien wyglądać scenariusz prezentacji, która przybliża przekaz (a nie zaciemnia go)
– metoda sprawnego przygotowywania prezentacji
– podstawy języka wizualnego
– jak zilustrować swoją przemowę wykorzystując:  modelowe rysowanie, rekwizyty, wideoklipy
– kiedy i jak stosować foto-opowiadania
– jak wykorzystać proste ilustrujące przekaz scenki (mimiczne)

– jak zaangażować młodszą widownię do wspólnego wizualizowania przekazu

– jak spójnie połączyć przekaz słowny, gesty i pomoce wizualne

– kiedy i jak stosować prezentacje w Power Point

Podczas warsztatów prezentowane i ćwiczone sposoby komunikacji wizualnej odniesione są do kontekstu głoszenia i nauczania w ramach posług prowadzonych przez i we wspólnotach.

W module 4 skupimy się na sprawnym przygotowywaniu ilustracji przekazu oraz będziemy wykorzystywać doświadczenia poprzednich trzech modułów.

Metoda zajęć

W zakres każdego modułu wchodzą: 

– wprowadzenia tematyczne

– demonstracje technik przemawiania oraz metod przygotowania

– wykonywanie praktycznych ćwiczeń

– przygotowywanie przemówień/kazań

– prezentacje na forum grupy

– udzielanie informacji zwrotnych

Między poszczególnymi modułami uczestnicy mają możliwość wprowadzania w praktykę umiejętności nabywanych podczas warsztatów.

Prowadzący

Krzysztof Najdowski. Żonaty, dwójka dzieci. Absolwent wydziału filozoficznego KUL w Lublinie. Studiował także w Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre w Londynie. W latach 1990-2009 współpracownik Katolickiego Instytutu Misyjnego ICPE w Niemczech. Współpracownik międzynarodowej firmy szkoleniowo cosultingowej XPAND.

Certyfikowany trener kariery CareerDirect [Kompas Kariery]

Swoją działalność szkoleniową, artystyczną oraz misyjną prowadził w 26 krajach oraz wielu miastach Polski.
Zajęcia o podobnym do „Wiarygodny Mówca”  zakresie tematycznym prowadził także w Wyższych Seminariach Duchownych oraz Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów [pod patronatem ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia].

Coach wg metody CoachWise

Autor i trener licznych programów szkoleniowych, m.in. : Sztuka Inspirowania, Nadaj Życiu Kierunek, Mowa Ciała w Prezentacjach, Komunikacja Wizualna, Kurs Twórczego Przekazu, Letnia Szkoła Pantomimy, Rekolekcje Teatralne, Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji.  Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”.

Posiada także międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Obecnie rozwija nowo powstającą inicjatywę Akademii Powołania Ignis Dei.

Łącznie przeprowadził ponad 500 programów dla więcej niż 9000 uczestników.

Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda w Krakowie

Dom Rekolekcyjny Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ul. Zamoyskiego 56
Kraków, Polska
+ Google Map