Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Choć żyjemy w świecie sieciowo połączeni i coraz bardziej przypominamy globalną wioskę utkaną z tych samych potrzeb, cierpień, fascynacji i marzeń, to jednak nic nie jest w stanie zastąpić autentyczności relacji małych grup. Tworzymy je w różnych kontekstach – rodzinnie, pokoleniowo, zawodowo, ale też religijnie, misyjne, ewangelizacyjne. 

To znamienne, że najwspanialsze relacje, które nawiązujemy w świecie wirtualnym, często nie wytrzymują próby “w realu”, a relacje budowane
w najbardziej rozwiniętych społecznościach, tracą swoje znaczenie (czasem wręcz przestają istnieć)
w kontakcie intymnym, bezpośrednim, kameralnym. W przestrzeni spotkania osób, które chcą wejść głębiej. Którym powierzchowność nie daje spełnienia potrzeb prawdziwej bliskości. 

Od samego początku swojej publicznej działalności Jezus gromadził wokół siebie wspólnotę. Jego „mała grupa”, najbliższych Dwunastu Apostołów, tworząca później –  po Zmartwychwstaniu pierwotny Kościół, dała początek ewangelizacji. I jak opisują to Dzieje Apostolskie, ten pierwotny Kościół, oparty na wspólnotach domowych faktycznie wzrastał, budując braterskie relacje, słuchając słowa, wspólnie się modląc i praktykując w codziennym życiu postawę uczniów Jezusa. Nie byłoby możliwym praktykowanie wiary bez świadomych
i zwyczajnych relacji z innymi wierzącymi. Relacje w małych grupach stanowią więc integralną część BYCIA Kościołem, a nie tylko TWORZENIA Kościoła.

Każdy z nas, kto zatem JEST integralną częścią Kościoła, potrzebuje wspólnych poszukiwań prawdy, tożsamości, odpowiedzi na pytania kim jesteśmy, kim jest Bóg, w jaki sposób możemy iść drogą Ewangelii. Potrzebuje realnych – nie abstrakcyjnych relacji, które rozwijają misję bycia prawdziwym chrześcijaninem w pogubionym świecie.

 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. 
Mt 28,19-20 

Bóg używa jednego człowieka do kształtowania drugiego człowieka. Celem małej grupy jest tworzenie przestrzeni, aby Duch Święty mógł działać w życiu tych, którzy ją tworzą. Wielki nakaz, jaki Jezus nam zostawił przed Wniebowstąpieniem wzywa każdego świadomego ucznia Jezusa, by czynił uczniów („idźcie i nauczajcie”, „idźcie i czyńcie uczniów”). Konkretnym sposobem na wypełnienie tego nakazu jest tworzenie małych grup. W różnych kontekstach kościelnych – jako grupy dzielenia, grupy domowe, grupy życia, komórki ewangelizacyjne, grupy misyjne. Poszukaj małej grupy i dołącz!

Jeżeli chcesz dołączyć do jednej z naszych małych grup skontaktuj się z nami.

 

Jeżeli mieszkasz w Krakowie lub okolicy zapraszamy do kontaktu z naszą wspólnotą w Krakowie tel. 730 019 008.

Jeżeli mieszkasz w Warszawie lub okolicy zapraszamy do kontaktu z naszą wspólnotą w Krakowie tel. 515 660 125.

Jeżeli mieszkasz w Zakopanem lub okolicy zapraszamy do kontaktu z naszą wspólnotą w Krakowie tel. 506 686 854.