Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Nie urodziliśmy się, by pozostać na ziemi i zadowalać się rzeczami płaskimi.
Urodziliśmy się, aby osiągnąć wyżyny. 
Żeby spotkać Boga i braci i głosić wiarygodnie Ewangelię. 
A to nie polega na pięknych słowach, ale na świadectwie życia. (…)
Idź z miłością do wszystkich, ponieważ Twoje życie jest cenną misją!”
Papież Franciszek, Światowy Dzień Misyjny, 2019

Projekt „Razem w misji” proponuje wspólną formację środowisk, włączających się w budowę sieci misyjnej współpracy. Istotą naszej działalności jest bycie blisko tych, którzy odkrywają powołanie misyjne i chcą rozwijać otrzymane charyzmaty.  Chcemy inspirować stowarzyszenia, ruchy
i wspólnoty. Bo w misji jesteśmy zawsze razem. To oznacza misyjne życie, misyjne myślenie
i misyjne działanie. Wszyscy tworzymy jedno. Ef 4,25                                                                 

Tworząc sieć aktywnej współpracy, budujemy Partnerstwo w misji ale i Partnerstwo dla misji.
Zakonnicy i świeccy; członkowie wspólnot religijnych i ruchów społecznych – wszyscy zaczynamy od wspólnej koncepcji pójścia naprzód, co oznacza szacunek dla drugiej osoby i uważność na jej potrzeby. Zawsze pierwszą troską i podstawą współpracy jest wspólne poszukiwanie Boga.

Chcemy docierać do ludzi zagubionych i poszukujących, chcemy włączać ich we wspólnotę Kościoła oraz wspierać rozwój, co oznacza stawanie się świadomymi własnego powołania i misji. Tak rozumiemy Partnerstwo w misji i na rzecz misji, zbudowane z kluczowych etapów: towarzyszenia, rozeznawania, zaproszenia, właściwego języka komunikacji i współpracy
w aktywizacji lokalnych społeczności.  Holistyczny plan misyjny dostępny dla każdego!

Wszystko ogarniający Boże,
opowiedziałeś swoje marzenie o obfitym odkupieniu
w Jezusie Chrystusie. Twój Duch rozpalił serce Świętego Alfonsa, inspirując Go do założenia rodziny, która ma głosić Dobrą Nowinę o obfitym Odkupieniu najbardziej opuszczonym. Wydobądź spośród nas kobiety pełne siły  
i mężczyzn pełnych wiary. Płonących miłością do Ciebie
i gorliwością dla misji głoszenia Twojego Słowa wśród tych, którzy Cię nie znają lub którzy muszą usłyszeć Twoje Słowo głoszone na nowo. Prosimy o to w imieniu Jezusa,
Twojego Syna, który jest naszym Życiem.
Amen.

Razem w misji oznacza również razem w formacji. Uznając, iż wszyscy jesteśmy zakorzenieni
w tym samym charyzmacie i że charyzmat kształtuje naszą służbę, chcemy, by praca formacyjna była zorientowana na osobę i jej aktualny moment życiowy, oparta na Biblii i tradycji teologicznej, prowadzona w prawdziwej ewangelicznej przyjaźni, współodpowiedzialna i wzajemnie angażująca. Integrująca i celebrująca różnorodność kultur oraz promująca głęboki dialog, jako formę naszego misyjnego i wspólnotowego świadectwa w świecie.

Proponujemy różne ścieżki wzrostu w wierze.
Sprawdź, którą chciałbyś pójść w misji razem z nami: 

  • jeżeli jesteś osobą poszukującą – proponujemy Ci seminarium odnowy wiary, kursy  i rekolekcje ewangelizacyjne (np. Kurs Nowe Życie, Kurs Alpha). Jeżeli chcesz, możesz przyjść na spotkanie małej grupy i zobaczyć jak inni wiarą żyją na codzień
  • jeżeli jesteś osobą wierzącą – zapraszamy Cię na niedzielne Eucharystie, wieczory uwielbienia, rekolekcje, seminaria i warsztaty. Dobrym pomysłem może być przyłączenie się do małej grupy i wspólna droga w rozwoju wiary
  • jeżeli pragniesz i szukasz Wspólnoty – przyłącz się do małej grupy ewangelizacyjnej, która spotyka się w Twojej parafii. Zapraszamy Cię na regularne spotkania, na których doświadczysz wspólnej modlitwy, wysłuchasz nauczań i konferencji, poznasz nowych ludzi i będziesz mieć szansę zaangażowania w budowanie wspólnoty
  • jeżeli chcesz wzrastać – wejdź na drogę formacji osobistej i wspólnotowej. Proponujemy cztery lata formacji, która umocni Twoją wiarę oraz pomoże Ci odkryć własne miejsce w świecie
    i Kościele.
  • jeżeli chcesz służyć – po prostu zaangażuj się! Może to być prosta posługa w małej grupie lub Wspólnocie do której należysz. Może to być gotowość do bycia animatorem. Przyłącz się do zespołu ewangelizacyjnego. Dając Chrystusa innym, otrzymujesz Chrystusa w swoim życiu.

Aktualności Razem w misji