Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szkoła Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej „Sursum Corda” prowadzi kursy ewangelizacyjne i działa w sieci  Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), oferując swoim członkom wspólną wizję, metodologię i program formacyjny.

W Polsce i na świecie projekt SESA jednoczy szkoły ewangelizacji, które przyjmują misję daną Apostołom przez Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16, 15). Naśladując swojego Patrona, św. Andrzeja chcemy zapraszać siostry i braci do bliskości z Panem; do formowania postawy uczniów i ewangelizatorów, głoszących moc Boga z jeszcze większą miłością i gorliwością niż my sami!

 

Pomysłodawcą i założycielem SESA jest świecki ewangelizator Jose Prado Flores (Meksyk).
Od czasów powstania pierwszej szkoły ewangelizacji w 1980 r. dzieło rozrosło się na ponad
2 tysiące miejsc w 70 krajach świata. Chcemy formować nowych ewangelizatorów dla trzeciego tysiąclecia. Biuro Krajowe SESA w Polsce mieści się na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie. 
Więcej o tożsamości SESA przeczytasz na oficjalnej stronie
www.nowaewangelizacja.eu

Program kursów

Program formacji SESA został podzielony na trzy integralne etapy: I. Ewangelizacji osobistej; II. Jak ewangelizować? III. Formacja ewangelizatorów.
Na każdy z nich składa się siedem kursów, które mają z nas czynić bardziej uczniów Chrystusa, zdolnych do bycia apostołami. Oprócz kursów podstawowych istnieją kursy opcjonalne, autorskie, tworzone przez lokalne szkoły.
  • Etap I
  • Etap II
  • Etap III
Podstawy życia chrześcijańskiego

1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.
2. Emaus: Słowo Boże.
3. Jan: formacja uczniów.
4. Jezus w czterech Ewangeliach.
5. Historia Zbawienia: nasza własna historia.
6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli.
7. Błogosławieni: droga do szczęścia.

Jak ewangelizować?

1. Paweł: formacja ewangelizatorów.
2. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
3. Apollos: formacja głoszących.
4. Sekret Pawła.
5. Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.
6. Wprowadzenie do Biblii.
7. Łukasz: apologetyka.

Jak formować ewangelizatorów?

1. Maryja: List Chrystusa.
2. Teologia biblijna.
3. Maranatha: Apokalipsa.
4. Piotr: Eklezjologia.
5. Melchizedek: Liturgia.
6. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
7. Jetro: Ekumenizm

Kursy opcjonalne prowadzone przez SNE Sursum Corda:

  • Estera (dla kobiet): być córką Boga i kobietą wolną.
  • Rebeka (dla kobiet): być kobietą szczęśliwą.
  • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej (KAMCH): modlitwa osobista i wspólnotowa.
  • Kurs A1: formacja animatorów małych grup.
Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone