Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szkoła Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej “Sursum Corda” prowadzi kursy ewangelizacyjne i działa w sieci  Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), oferując swoim członkom wspólną wizję, metodologię i program formacyjny.

W Polsce i na świecie projekt SESA jednoczy szkoły ewangelizacji, które przyjmują misję daną Apostołom przez Jezusa: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16, 15). Naśladując swojego Patrona, św. Andrzeja chcemy zapraszać siostry i braci do bliskości z Panem; do formowania postawy uczniów i ewangelizatorów, głoszących moc Boga z jeszcze większą miłością i gorliwością niż my sami!

 

Pomysłodawcą i założycielem SESA jest świecki ewangelizator Jose Prado Flores (Meksyk).
Od czasów powstania pierwszej szkoły ewangelizacji w 1980 r. dzieło rozrosło się na ponad
2 tysiące miejsc w 70 krajach świata. Chcemy formować nowych ewangelizatorów dla trzeciego tysiąclecia. Biuro Krajowe SESA w Polsce mieści się na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie. 
Więcej o tożsamości SESA przeczytasz na oficjalnej stronie
www.nowaewangelizacja.eu

Program kursów

Program formacji SESA został podzielony na trzy integralne etapy: I. Ewangelizacji osobistej; II. Jak ewangelizować? III. Formacja ewangelizatorów.
Na każdy z nich składa się siedem kursów, które mają z nas czynić bardziej uczniów Chrystusa, zdolnych do bycia apostołami. Oprócz kursów podstawowych istnieją kursy opcjonalne, autorskie, tworzone przez lokalne szkoły.
Podstawy życia chrześcijańskiego

1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.
2. Emaus: Słowo Boże.
3. Jan: formacja uczniów.
4. Jezus w czterech Ewangeliach.
5. Historia Zbawienia: nasza własna historia.
6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli.
7. Błogosławieni: droga do szczęścia.

Jak ewangelizować?

1. Paweł: formacja ewangelizatorów.
2. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
3. Apollos: formacja głoszących.
4. Sekret Pawła.
5. Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.
6. Wprowadzenie do Biblii.
7. Łukasz: apologetyka.

Jak formować ewangelizatorów?

1. Maryja: List Chrystusa.
2. Teologia biblijna.
3. Maranatha: Apokalipsa.
4. Piotr: Eklezjologia.
5. Melchizedek: Liturgia.
6. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
7. Jetro: Ekumenizm

Kursy opcjonalne prowadzone przez SNE Sursum Corda:

  • Estera (dla kobiet): być córką Boga i kobietą wolną.
  • Rebeka (dla kobiet): być kobietą szczęśliwą.
  • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej (KAMCH): modlitwa osobista i wspólnotowa.
  • Kurs A1: formacja animatorów małych grup.

Świadectwa

Aktualności SNE