Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Potrzebujemy nowej powszechnej solidarności. Jak powiedzieli biskupi Afryki Południowej: «talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego». Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami”
Laudato Si (14)

Laudato Si – bo przecież wszystko jest połączone! W misji nadziei, którą podejmuje Sursum Corda Missio, nie mogło zabraknąć troski o wspólny dom, czyli Encykliki Papieża Franciszka „Pochwalony bądź” i działań z niej wynikających. Bo „nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne (…), a współzależność zmusza nas do myślenia o jednym świecie, w ramach wspólnego projektu.” (Laudato Si, 164).

Dlatego niezależnie od szerokości geograficznej – w Krakowie, Warszawie, Amazonii czy Ameryce odczytujemy Kairos, ten specjalny moment w dziejach świata, w którym ze „zgliszczy naszych planów i nadziei” mamy szanse krok po kroku odbudowywać nową jakość życia na Ziemi. To odbudowywanie nie dotyczy jedynie ekologicznego obszaru życia; zgliszcza sięgają głęboko w sferę ekonomii i gospodarki, w relacje społeczne i polityczne. W naszym Centrum szczególną uwagą obejmujemy jeszcze jeden -dla nas najważniejszy obszar zaburzonych więzi i zniszczonych relacji: człowieka – stworzenia do Boga – Stwórcy. 

Świat nie może czekać! – woła w ogłoszony Laudato Si Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, a Wspólnota Sursum Corda Missio uruchamia platformę wymiany dóbr, usług i talentów; całkiem praktyczną formę praktykowania życzliwości. Także zmian codziennych i mocno konsumpcyjnych nawyków życia.

Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my
i została nam dana. Pozwala to odpowiedzieć na oskarżenie stawiane myśli judeochrześcijańskiej: mówi się, że ponieważ opis Księgi Rodzaju zachęca nas do „panowania” nad ziemią (Rdz 1, 28), więc sprzyja bezlitosnej eksploatacji natury, przedstawiając dominujący i destrukcyjny obraz człowieka. Nie jest to poprawna interpretacja Biblii, tak jak rozumie ją Kościół. (…) Kruchy świat, z człowiekiem, któremu Bóg powierza nad nim opiekę, stanowi wyzwanie dla naszej inteligencji, aby rozpoznać, jak powinniśmy ukierunkowywać, kształtować i ograniczać naszą władzę. Laudato Si (67, 78)

Po raz kolejny Papież Franciszek zwraca naszą uwagę na peryferia świata. Na miliardy wykluczonych ludzi, którzy wciąż przecież stanowią większość mieszkańców naszej planety. O ich potrzebach wprawdzie wspomina się na konferencjach i międzynarodowych debatach, ale najczęściej w marginalnym charakterze, jak o zwykłym „negatywny efekcie ubocznym”. W rzeczywistości, kiedy dochodzi do konkretnych działań, Ci ludzie i ich potrzeby pozostają na ostatnim miejscu troski. Stają się znów niewidzialni.

Dlatego w naszym Centrum Laudato Si zaczynamy od konkretnych, widzialnych działań; dzielmy się tym co mamy i tym, kim jesteśmy. Dzielimy się dobrem, które sami otrzymaliśmy – rzeczami, czasem, talentami, nawet deklarowaną (choć jeszcze nie konkretnie zdefiniowaną) chęcią pomocy. Bo jak pisze Franciszek: „Człowiek stworzony do miłości, pośród swych ograniczeń,
jest nieustannie zdolny do gestów wielkoduszności, solidarności i troski” 
(Laudato Si 58). 

Zapraszamy do tej wyjątkowej sztafety gestów dobroci i troski tych z Was, którzy chcą ekologicznego nawrócenia; tak w przyrodzie jak i w swoim życiu. Zacznij od siebie i …dołącz do naszej grupy Centrum Laudato Si na Facebook’u.

 

Platforma Działania Laudato si’ to droga do realizacji wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice społecznej Franciszka. Współpraca osób, grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który – zdaniem przedstawicieli Dykasterii – ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na naglący charakter kryzysu ekologicznego.