Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

„Potrzebujemy nowej powszechnej solidarności. Jak powiedzieli biskupi Afryki Południowej: «talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego». Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami”
Laudato Si (14)

Laudato Si – bo przecież wszystko jest połączone! W misji nadziei, którą podejmuje Sursum Corda Missio, nie mogło zabraknąć troski o wspólny dom, czyli Encykliki Papieża Franciszka „Pochwalony bądź” i działań z niej wynikających. Bo „nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne (…), a współzależność zmusza nas do myślenia o jednym świecie, w ramach wspólnego projektu.” (Laudato Si, 164).

Dlatego niezależnie od szerokości geograficznej – w Krakowie, Warszawie, Amazonii czy Ameryce odczytujemy Kairos, ten specjalny moment w dziejach świata, w którym ze „zgliszczy naszych planów i nadziei” mamy szanse krok po kroku odbudowywać nową jakość życia na Ziemi. To odbudowywanie nie dotyczy jedynie ekologicznego obszaru życia; zgliszcza sięgają głęboko w sferę ekonomii i gospodarki, w relacje społeczne i polityczne. W naszym Centrum szczególną uwagą obejmujemy jeszcze jeden -dla nas najważniejszy obszar zaburzonych więzi i zniszczonych relacji: człowieka – stworzenia do Boga – Stwórcy. 

Świat nie może czekać! – woła w ogłoszony Laudato Si Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, a Wspólnota Sursum Corda Missio uruchamia platformę wymiany dóbr, usług i talentów; całkiem praktyczną formę praktykowania życzliwości. Także zmian codziennych i mocno konsumpcyjnych nawyków życia.

Nie jesteśmy Bogiem. Ziemia istniała wcześniej niż my
i została nam dana. Pozwala to odpowiedzieć na oskarżenie stawiane myśli judeochrześcijańskiej: mówi się, że ponieważ opis Księgi Rodzaju zachęca nas do „panowania” nad ziemią (Rdz 1, 28), więc sprzyja bezlitosnej eksploatacji natury, przedstawiając dominujący i destrukcyjny obraz człowieka. Nie jest to poprawna interpretacja Biblii, tak jak rozumie ją Kościół. (…) Kruchy świat, z człowiekiem, któremu Bóg powierza nad nim opiekę, stanowi wyzwanie dla naszej inteligencji, aby rozpoznać, jak powinniśmy ukierunkowywać, kształtować i ograniczać naszą władzę. Laudato Si (67, 78)

Po raz kolejny Papież Franciszek zwraca naszą uwagę na peryferia świata. Na miliardy wykluczonych ludzi, którzy wciąż przecież stanowią większość mieszkańców naszej planety. O ich potrzebach wprawdzie wspomina się na konferencjach i międzynarodowych debatach, ale najczęściej w marginalnym charakterze, jak o zwykłym „negatywny efekcie ubocznym”. W rzeczywistości, kiedy dochodzi do konkretnych działań, Ci ludzie i ich potrzeby pozostają na ostatnim miejscu troski. Stają się znów niewidzialni.

Dlatego w naszym Centrum Laudato Si zaczynamy od konkretnych, widzialnych działań; dzielmy się tym co mamy i tym, kim jesteśmy. Dzielimy się dobrem, które sami otrzymaliśmy – rzeczami, czasem, talentami, nawet deklarowaną (choć jeszcze nie konkretnie zdefiniowaną) chęcią pomocy. Bo jak pisze Franciszek: „Człowiek stworzony do miłości, pośród swych ograniczeń,
jest nieustannie zdolny do gestów wielkoduszności, solidarności i troski” 
(Laudato Si 58). 

Zapraszamy do tej wyjątkowej sztafety gestów dobroci i troski tych z Was, którzy chcą ekologicznego nawrócenia; tak w przyrodzie jak i w swoim życiu. Zacznij od siebie i …dołącz do naszej grupy Centrum Laudato Si na Fecebooku.

Platforma Działania Laudato si’ to droga do realizacji wizji ekologii integralnej zawartej w encyklice społecznej Franciszka. Współpraca osób, grup i stowarzyszeń ma wywołać efekt synergii i zainicjować oddolny ruch społeczny, który – zdaniem przedstawicieli Dykasterii – ma szansę doprowadzić do radykalnej zmiany, koniecznej ze względu na naglący charakter kryzysu ekologicznego

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone