Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dzień św. Franciszka – 04.10

Niedziela, 4 października, na którą przypada wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu jest zwieńczeniem obchodów Czasu dla Stworzenia, trwającego od 1.09. b.r.

Ponad 40 lat temu Papież Jan Paweł II obwołał św. Franciszka patronem ekologów.
Obdarzał on szacunkiem każdą żywą istotę, zwracał uwagę na to jak ważne jest by wszystkie gatunki roślin i zwierząt żyły w równowadze. Niestety, jak wiemy, obecnie równowaga ta jest bardzo zachwiana…

Wspomnienie świętego może być pomocne w tym, by skupić nasze intencje modlitewne na bieżących problemach klimatycznych, np. dotyczących suszy oraz może stanowić istotny impuls do podjęcia decyzji o zmianie własnych nawyków, by te były odpowiedzialne oraz ekologiczne. Pamiętajmy, że każde nawet najmniejsze działanie ma znaczenie.

Jako inspiracja może służyć nam ekologiczny dekalog św. Franciszka z Asyżu oparty na jego pismach i wczesnych źródłach franciszkańskich.

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.

Opracował o. Stanisław Jaromi OFMConv

W całej Polsce, w wielu parafiach zorganizowano specjalne wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na wybrane obszary ekologiczne wymagające szczególnej troski, w tym np. oszczędzanie wody, mniejsze spożycie mięsa czy na odpowiedzialną, ograniczaną konsumpcję dóbr. Wszystko to ma szczególny wymiar ze względu na ogłoszony w maju przez papieża Franciszka, trwający rok ‘Laudato si’.

O większe zaangażowanie wiernych w troskę o Stworzenie w obecnym czasie apeluje również Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów – kardynał Tagle mówiąc:

„Jest to także zaproszenie, abyśmy ponownie odkryli nasze powołanie jako strażników stworzenia. Często stajemy się wyłącznymi właścicielami i tak się zachowujemy, a zapominamy, że jesteśmy opiekunami dzieła Bożego. Jest to dla nas okazja na celebrację z jasnym przekazem społecznym i ekologicznym – podkreślił kard. Tagle. – Ponieważ to jak traktujemy stworzenie odzwierciedla nasze postępowanie z innymi ludźmi. Dlatego z wdzięcznością adorując jedność z rodziną ludzką, szczególnie z biednymi, świętujmy jednym głosem Czas Stworzenia.“

Módlmy się, by św. Franciszek wypraszał nam potrzebne do realizacji naszych postanowień łaski:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek. 
Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać miłości, co kochać; 
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Amen

Jeśli jeszcze nie należysz do naszej facebookowej grupy Centrum Laudato Si, a treści tu opisane są Ci bliskie – zapraszamy do dołączenia. Dzielimy się tam talentami, czasem, rzeczami i wzajemnie inspirujemy do zmian.

Link: https://www.facebook.com/groups/765768877126688

Zdjęcie pochodzi z archiwum własnego.