Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Redemptorystowskie Duszpasterstwo Młodzieżowe i Powołaniowe (RDMP) to młodzieżowe oblicze bycie redemptorystą.

Nasza wizja to misja dla młodych i z młodymi ludźmi.  Młodzi ludzie nie są jedynie adresatami działalności duszpasterskiej, lecz są powołani, aby być młodymi misjonarzami razem z redemptorystami.

Chciałbym tylko pokrótce podkreślić, że duszpasterstwo młodzieży obejmuje dwie główne linie działania. Jedną jest poszukiwanie, zaproszenie, wezwanie, które przyciągałoby młodych ludzi do doświadczenia Pana.
Drugim jest rozwój procesu dojrzewania tych, którzy już przeżyli to doświadczenie.
Papież Franciszek

Celem RDMP  jest pomoc  młodym ludziom w  nawiązaniu osobistej relacji z Bogiem jako miłującym Ojcem oraz otworzyć się na doświadczenie przynależności do rodziny i wspólnoty Kościoła.  Chcemy wspólnie wzrastać w wierze, na drodze rozeznawania swojego miejsca w życiu i odkrywania powołania. Uzdalniamy młodych do służby oraz misji.

Na wzór drogi Jezusa z uczniami idącymi do Emaus proponujemy nastepujące kroki na drodze wzrostu:

Spotkanie. Przybiera ono różne formy: ewangelizacja, katecheza, służba, budowanie relacji. Chcemy, aby każda forma spotkania umacniała naszą nadzieję i była budowana na modlitwie. 

Rozeznanie. Jest to czas budowania relacji we wspólnocie oraz z Bogiem.

Interpretacja. To czas na wzrost w wierze, odkrywanie osobistych darów i talentów, którymi Bóg obdarza każdego człowieka. To czas pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Decyzja. To czas na zaangażowanie, służbę i realizację życiowego powołania.