Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda, zarejestrowane w październiku 2018 r.
w Krakowie, to naturalna konsekwencja rozwoju aktywności Wspólnoty Sursum Corda.
Ogrom zadań związanych z prowadzoną działalnością implikował potrzebę uporządkowania obszarów, wykraczających poza możliwości strukturalne Wspólnoty. 

Jednocześnie dodatkowym impulsem dla rozwijanych dzieł ewangelizacyjnych mogły stać się granty, dostępne jedynie w ramach aplikacji podmiotów sektora NGO.  Przyjęta przez Stowarzyszenie strategia działania jednoznacznie wpisywała się w programy dedykowane lokalnym beneficjentom – organizacjom pozarządowym i związkom wyznaniowym.

Stowarzyszenie jest organizacją obywatelską, zrzeszającą i zapraszającą do współpracy osoby, które w życiu prywatnym i publicznym kierują się wartościami chrześcijańskimi oraz nauką społeczną Kościoła Katolickiego. 

Jesteśmy platformą integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w obszarze budowy trwałych więzi społecznych,  umożliwiających integralny rozwój człowieka, od sfery emocjonalno-duchowej, po obszar aktywności zawodowej i aktywności w sferze publicznej.

Naszym najważniejszym celem jest wsparcie różnorodnych form Nowej Ewangelizacji.
W praktyce oznacza to prowadzenie cyklicznych spotkań, kursów, warsztatów, szkoleń, wyjazdów formacyjnych oraz organizację otwartych wydarzeń kulturalnych. Istotnym obszarem jest również wsparcie i aktywizacja do samodzielnego życia osób wykluczonych oraz działalność na rzecz pomocy osobom z dysfunkcjami społecznymi, zagrożeniami
i uzależnieniami. Chcemy służyć konkretną pomocą osobom ze środowisk wieloproblemowych, stwarzając im ścieżki integralnego, duchowo-społecznego wyjścia z trudnych, czasem wręcz patologicznych sytuacji.

Wielkim kapitałem i potencjałem Stowarzyszenia są jego członkowie i sympatycy. Zespół posiada wysokie kompetencje organizacyjne i bogate doświadczenie, zdobyte zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym. Są z nami m.in. nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy, pracownicy socjalni, pedagodzy, teologowie, prawnicy, pracownicy administracyjni i ekonomiści. 

W działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie preferowane są nowoczesne rozwiązania
z zakresu administracji i zarządzania organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy projekt management. Stowarzyszenie ma charakter otwarty; wszystkich zainteresowanych przystąpieniem i pracą w realizacji kolejnych projektów zapraszamy!

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekt: „Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych”,  finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 500 335 403Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone