Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

100. rocznica urodzin naszego Patrona!

18 maja 2020 r. mija wyjątkowa, 100. rocznica urodzin patrona naszej wspólnoty – św. Jana Pawła II.
Był on wielkim orędownikiem nowej ewangelizacji, do której zachęcał m.in. na Haiti w 1983 r. Mówił wtedy o ewangelizacji nowej w zapale, metodzie i środkach wyrazu. Podobne wołanie o nową ewangelizację rozbrzmiało także w Polsce.
W Zakopanem  6 czerwca 1997 r. podczas VI pielgrzymki do ojczyzny papież powiedział wskazując na krzyż na Giewoncie:
“Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. Ten krzyż mówi całej Polsce – sursum corda – w górę serca! Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: ‘sursum corda’ – w górę serca!”.
Temu zawołaniu, jako wspólnota zawdzięczamy naszą nazwę: Sursum Corda!
Św. Janie Pawle II, módl się za nami, abyśmy z zapałem głosili całym życiem Słowo Boga, abyśmy byli twórczy i pełni ognia Ducha Świętego. Uproś nam, abyśmy zawsze mieli serca w górze – blisko naszego Boga. Amen! +