Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Wzrost: Uczeń-Misjonarz

W październiku rozpoczyna się realizacja drugiego roku formacji „Razem w misji”. Rok pierwszy formacji „Droga ucznia” to podstawowe kroku na drodze wzrostu duchowego. W drugim roku „Wzrost. Uczeń – misjonarz”, poruszane są takie tematy jak: rozwój osobisty, rola Słowa Bożego we wzroście wiary, wartości, walka duchowa, służba, wytrwałość i gorliwość, ewangelizacja i świadectwo oraz wspólnota apostolska.

Program został zaprezentowany na wtorkowym spotkaniu wspólnoty Sursum Corda w Krakowie w dniu 28 września 2021. Jest on realizowany w ramach Sieci NGO „Razem w misji”. Na nowy rok formacyjny razem z innymi środowiskami wchodzącymi w sieć NGO został również przygotowany dziennik pracy osobistej. Znajdują się w nim streszczenia konferencji, miejsce na osobiste notatki oraz cytaty z Pisma Świętego do codziennej modlitwy.

Spotkanie prowadził odpowiedzialny za Sieć NGO – o. Paweł Drobot. Obecnych było ponad 50 osób.

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 787 417 412

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone