Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Wzrost: Uczeń-Misjonarz

W październiku rozpoczyna się realizacja drugiego roku formacji “Razem w misji”. Rok pierwszy formacji “Droga ucznia” to podstawowe kroku na drodze wzrostu duchowego. W drugim roku “Wzrost. Uczeń – misjonarz”, poruszane są takie tematy jak: rozwój osobisty, rola Słowa Bożego we wzroście wiary, wartości, walka duchowa, służba, wytrwałość i gorliwość, ewangelizacja i świadectwo oraz wspólnota apostolska.

Program został zaprezentowany na wtorkowym spotkaniu wspólnoty Sursum Corda w Krakowie w dniu 28 września 2021. Jest on realizowany w ramach Sieci NGO “Razem w misji”. Na nowy rok formacyjny razem z innymi środowiskami wchodzącymi w sieć NGO został również przygotowany dziennik pracy osobistej. Znajdują się w nim streszczenia konferencji, miejsce na osobiste notatki oraz cytaty z Pisma Świętego do codziennej modlitwy.

Spotkanie prowadził odpowiedzialny za Sieć NGO – o. Paweł Drobot. Obecnych było ponad 50 osób.