Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkanie z uczestnikiem Powstania Warszawskiego

W przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w wigilię Bitwy Warszawskiej określanej mianem Cudu Nad Wisłą, tj. 14 sierpnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Spotkania Weteranów Dwóch Pokoleń z Młodzieżą Szkolną” realizowanego w zakresie programu rozwoju i wzmocnienia Stowarzyszenia SE Sursum Corda.

Lider wspólnoty Sursum Corda, por. Karol Cierpica, miał przyjemność porozmawiać z powstańcem warszawskim – kapitanem Feliksem Waśkiewiczem.

Spotkanie odbyło się zdalnie, a dzięki tej formie  mogła wziąć w nim udział również młodzież zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży ze Stanów Zjednoczonych, jak również uczniowie szkół polonijnych zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA.

Pan Kapitan , podharcmistrz Feliks Waśkiewicz w czerwcu tego roku obchodził swoje 96 urodziny. Szczegóły życiorysu, jakimi dzielił się z młodzieżą okazały się dla nich prawdziwą lekcją historii. W roku 1944 przeprawił się przez Wisłę do walczącej Warszawy. Był aresztowany przez NKWD , został więźniem sowieckiego obozu na Majdanku, z którego przeprowadził brawurową ucieczkę. Ponownie aresztowany, został osadzony w komunistycznej celi śmierci .Będąc dwudziestoletnim harcerzem, jako jeden z dwóch wybranych z plutonu, w piątym dniu powstania, przedostaje się wpław przez szczególnie strzeżoną przez okupanta Wisłę.
Było to niewątpliwie bohaterskie osiągnięcie, które kapitan podsumowuje słowami:

Co się miało stać ? Przecież ja przed przepłynięciem zawierzyłem wszystko mojej mamie Maryi”

W czasie spotkania pan Feliks podkreślał również rolę harcerstwa w wychowaniu swojego pokolenia, a jako przykład tego jak ważną rolę odgrywało ono w jego życiu zacytował z pamięci rotę przysięgi harcerskiej którą składał jako młody chłopiec.
To przepełnione patriotyzmem i świadectwem wiary spotkanie, było dla zgromadzonej młodzieży niezwykłym doświadczeniem. Przypieczętowaniem wydarzenia, obrazującym jak istotne jest łączenie ze sobą doświadczeń różnych pokoleń był wzruszający moment, gdy jeden z młodych uczestników wstał, zasalutował i z szacunkiem zwrócił się do P. Waśkiewicza „brakuje słów Panie kapitanie, jedyne co mogę zrobić to oddać Panu szacunek! Dziękuję za pana służbę, Panie kapitanie !”

Zdalna forma spotkania pozwoliła zagościć jego uczestnikom w warszawskim mieszkaniu P. kapitana. Dzięki temu mogli zobaczyć wiszącą w ważnym miejscu Honorową Broń Białą, z wypisanymi wartościami, którym hołduje P. Feliks Waśkiewicz: “Bóg, honor, ojczyzna”.

To wyjątkowe wydarzenie honorowym patronatem objęli: Polski Konsulat Generalny w Nowym Jorku, Honorowy Konsulat RP w Connecticut , oraz Honorowy Konsulat RP w Chicago.

Dziękujemy za służbę panie Kapitanie!
Niech Pana Bóg Błogosławi
Sursum Corda