Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

94. Światowy Dzień Misyjny

W niedzielę 18.10.2020 r. odbył się 94. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem: “Oto ja, poślij mnie” (Iz 6, 8), rozpoczynający Tydzień Misyjny w Kościele Katolickim.

To czas, w którym polecamy Bogu wszystkich, głoszących Ewangelię Chrystusa, szczególnie tych, którzy całe swoje życie poświęcają temu dziełu, stając się misjonarzami.

Jako Sursum Corda Missio czujemy, że to dzień świąteczny także dla nas. Na pytanie Boga: “Kogo mam posłać?”, chcemy odpowiedzieć za prorokiem: “Oto my, poślij nas!”.

W orędziu na ten dzień papież Franciszek przypomina słowa wypowiedziane w San Paolo w 2019 r.:

Misja, «Kościół wychodzący» nie jest programem, zamiarem, który należy zrealizować wysiłkiem woli. To Chrystus sprawia, że Kościół wychodzi ze swoich ograniczeń. W misji głoszenia Ewangelii wyruszasz, ponieważ Duch cię pobudza i niesie.

Papież wielokrotnie wzywa nas do wychodzenia na zewnątrz, opuszczania swojej strefy komfortu, wygody. Tylko w ten sposób robimy przestrzeń Duchowi Świętemu, aby mógł w nas i przez nas działać.

Powierzajmy w tym tygodniu na modlitwie wszystkich misjonarzy. Warto też wesprzeć działania misyjne konkretną ofiarą materialną. Niech każdy z nas ma swoją cegiełkę w tym dziele. Zapraszamy także do odwiedzenia strony Papieskiego Dzieła Misyjnego. Można znaleźć tam więcej informacji o dziełach misyjnych w Polsce: https://www.missio.org.pl/pontyfikat/o-nas/nasze-inicjatywy.

Dziękujemy Bogu za zaproszenie do ewangelizacji. Dziękujemy Duchowi Świętemu, który nieustannie nas porusza i zaprasza na misyjne szlaki głoszenia zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź nas!