Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Grudniowe warsztaty teatralne

W ramach pracy diakonii teatralnej nad projektem pt. “Marta i Maria”, spektaklu ewangelizacyjnego opartego na przypowieści z Nowego Testamentu, przeprowadzono dnia 5 grudnia 2019 r. warsztaty teatralne, których celem było przygotowanie w/w spektaklu.
Warsztaty odbyły się w Domu Zakonnym o. Redemptorystów w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56. Spektakl został zaprezentowany 17 grudnia 2019 r. podczas Spotkania Wspólnotowego.