Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Idźcie i głoście Ewangelię… w Warszawie

We wtorek 11 maja 2021 warszawska wspólnota Sursum Corda przeżywała ważny dzień. W dziewiątym miesiącu formacji w programie “Razem w misji“, sześć osób odpowiedziało na wezwanie do podjęcia misji ewangelizacyjnej w swoim środowisku życia i pracy.

Posłanie odbyło się kilka dni przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus poleca swoim uczniom kontynuować Jego misję na ziemi.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą.

Mk 16,15-17

Aby być uczniem – misjonarzem nie jest dzisiaj konieczne wyjeżdżanie do tzw. krajów misyjnych. Takim misyjnym krajem jest sąsiedztwo, miejsce pracy, a nawet własna rodzina. Pierwszym krokiem jest dostrzeżenie zagubienia duchowego w sercu drugiego człowieka i spojrzenie na niego z wiarą i miłością. Drugi krok to modlitwa. Kolejnym jest nawiązanie relacji oraz podzielenie się swoją osobistą historią wiary. Jeżeli Duch Święty zacznie działać w sercu takiej osoby to wtedy jest szansa, że przyjmie ona zaproszenie do wspólnoty Kościoła.

o. Paweł Drobot CSsR