Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Idźcie i głoście Ewangelię… w Warszawie

We wtorek 11 maja 2021 warszawska wspólnota Sursum Corda przeżywała ważny dzień. W dziewiątym miesiącu formacji w programie „Razem w misji„, sześć osób odpowiedziało na wezwanie do podjęcia misji ewangelizacyjnej w swoim środowisku życia i pracy.

Posłanie odbyło się kilka dni przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus poleca swoim uczniom kontynuować Jego misję na ziemi.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą.

Mk 16,15-17

Aby być uczniem – misjonarzem nie jest dzisiaj konieczne wyjeżdżanie do tzw. krajów misyjnych. Takim misyjnym krajem jest sąsiedztwo, miejsce pracy, a nawet własna rodzina. Pierwszym krokiem jest dostrzeżenie zagubienia duchowego w sercu drugiego człowieka i spojrzenie na niego z wiarą i miłością. Drugi krok to modlitwa. Kolejnym jest nawiązanie relacji oraz podzielenie się swoją osobistą historią wiary. Jeżeli Duch Święty zacznie działać w sercu takiej osoby to wtedy jest szansa, że przyjmie ona zaproszenie do wspólnoty Kościoła.

o. Paweł Drobot CSsR

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone