Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jedność w misji

W dniu 30 stycznia 2021 odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu konferencji on-line środowisk współpracujących Konferencji Redemptorystów Europy. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele z takich jak: Portugalia, Hiszpania, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Czechy, Słowacja oraz Kanada. Polskę reprezentowały dwie osoby ze Stowarzyszenia SE Sursum Corda: o. Paweł Drobot i Małgorzata Nowak.

Spotkanie było przestrzenią do nawiązania kontaktów oraz wzajemnego poznania się osób z reprezentowanych środowisk. Postanowiono, że zostaną podjęte próby zorganizowania wspólnych międzynarodowych inicjatyw misyjnych. Wyrażono chęć utworzenia wspólnoty współpracowników w misji.