Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jezus oświeca uczniów w drodze

W dniach od 21 do 23 stycznia 2022 r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie odbył się kurs Emaus.

Uczestnicy niczym uczniowie zmierzający przed 2000 lat do Emaus, spotkali na swej życiowej drodze Jezusa, który im towarzyszył i wyjaśniał im pisma. Jezus dotykał naszych serc, uzdrawiał z frustracji, zabierał gorycz i rozczarowanie. Jezus dał się rozpoznać podczas Łamania Chleba i rozpalił serca uczestników do głoszenia Ewangelii – dobrej nowiny o Jego Zmartwychwstaniu wszystkim ludziom. Wyruszyliśmy z Emaus do Jerozolimy aby odtąd być świadkami Jezusa w świecie.

Od kilku lat III Niedziela Zwykła to Niedziela Słowa Bożego. W tym roku była to niedziela 23 stycznia. Kurs Emaus był doskonałym czasem przygotowania duchowego aby świadomie przeżyć tę szczególną niedzielę, kiedy cały Kościół oddaje cześć Słowu Bożemu na kartach Pisma Świętemu

Poniżej kilka świadectw uczestników kursu