Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Komunia.Uczestnictwo.Misja

W dniach 24-26 czerwca w domu zakonnym redemptorystów w Krakowie odbył się zjazd liderów wspólnot ze środowisk związanych apostolską działalnością redemptorystów. Było to II Ogólnopolskie Spotkanie programu Razem w misji – specjalnego projektu stworzonego dla formacji i współpracy świeckich i zakonników w zakresie ewangelizacji. Program ten został wypracowany przez Sekretariat Współpracy w Misji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, składający się z zakonników oraz świeckich.

Na spotkaniu byli obecni redemptoryści i liderzy świeccy takich wspólnot jak: Niosąca Ducha – Gliwice, Zespół Misyjny Wschód, Wspólnota Uczniów – Misjonarzy im. św. Kaspra Stangasingera – Grodno, Sursum Corda Kraków przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Sursum Corda Kraków przy Sanktuarium św. Jana Pawła II, Sursum Corda Warszawa, Nowe Życie – Elbląg, Obfite Odkupienie – Wrocław, przedstawiciel wspólnoty zainteresowanej współpracą z Amsterdamu, Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów – Tuchów, Wspólnota Pień Nowa – Toruń, świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela z Torunia, Wspólnota Żywej Wiary – Zakopane.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, celebrowanej przez koordynatora projektu Razem w misji, a zarazem przewodniczącego Sekretariatu Współpracy w Misji – o. Pawła Drobota CSsR oraz pozostałych jego członków: o. Dariusza Paszyńskiego, o. Sylwestra Cabałę oraz o. Sylwestra Pactwę. Po Mszy, nastąpiła pierwsza sesja zjazdu, podczas której uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sobą oraz obejrzeć bardzo spektakl „Magia grzechu” Pedro Calderona de la Barca w reżyserii Pawła Szumca, przygotowany przez diakonię teatralną Szkoły Ewangelizacji Sursum Corda z Krakowa.

Sieć współpracy Razem w misji

Następny dzień Spotkania rozpoczął się poranną medytacją wg metody św. Alfonsa, prowadzoną przez o. Sylwestra Cabałę. Następnie odbyła się pierwsza tego dnia sesja, poprzedzona słowem wsparcia i zachęty od ojców z Europejskiej Konferencji Redemptorystów: o. Johannesa Romelta – koordynatora konferencji oraz o. Giovanniego Congiu, przewodniczącego Sekretariatu Ewangelizacji KRE. W czasie sesji o. Paweł podsumował rok pracy w ramach projektu Razem w misji oraz przypomniał cel i strategie działania: najpierw ewangelizacja, następnie formacja w małych grupach gdzie skutecznie przekazywana jest wiara. Sednem pracy jest głoszenie Dobrej Nowiny. Bez ewangelizacji postawionej jako cel pierwszy i nadrzędny, cały projekt zapadnie się w stagnacji. Nie ma co liczyć, że  ktoś zgłosi się do pomocy w dziele głoszenia wiary, jeśli nie zostanie najpierw zreewangelizowany. Po zakończeniu pierwszej fazy spotkania, każda wspólnota przygotowała i zreferowała kilkuminutowe podsumowanie pracy podjętej w swojej miejscowości wraz z planami na przyszłość. Na zakończenie pierwszej sesji, o. Drobot zaprezentował trzeci tom zeszytów pracy wraz z programem formacji na cały następny rok.

Pierwszą połowę dnia zakończyliśmy Eucharystią, której przewodniczył i słowo wygłosił o. Dariusz Paszyński CSsR – Wikariusz Prowincjała Redemptorystów w Polsce. We Mszy uczestniczył także o. Andriej Wróblewski – opiekun wspólnoty ewangelizacyjnej przy parafii redemptorystów w Grodnie na Białorusi.

Komunia, uczestnictwo, misja

Motywem przewodnim weekendowego spotkania było hasło: „Komunia, uczestnictwo i misja”, wybrane w związku z przeżywanym w Kościele Synodem o synodalności. W tajniki tego zagadnienia wprowadzał uczestników podczas popołudniowej sesji – o. Sylwester Pactwa, delegat Warszawskiej Prowincji Redemptorystów na XXVI Kapitułę Generalną Zgromadzenia. Rozpoczął on od stwierdzenia, że synodalność zawsze była drogą Kościoła. W obecnych czasach, kiedy nawet Europa przestała być chrześcijańska, tym bardziej zaś potrzeba cierpliwego wsłuchiwania się w głos Kościoła i wspólne namyślanie się nad jego przyszłością. Nie oznacza to bynajmniej zamykania się w kościołach, ale naukę jedności i gruntowną formację, aby stać się zakorzenionym w tradycję i otwartym na to, co Duch Święty mówi do nas dziś. Wszystko to zaś po to, aby skuteczniej głosić Chrystusa wszelkiemu stworzeniu. Podsumowaniem popołudniowej sesji była praca w grupach, w których to zastanawialiśmy się, jak możemy skuteczniej realizować we własnym środowisku misję Kościoła i Zgromadzania, której podmiotem jesteśmy zarówno jako świeccy, jak i zakonnicy.

Po zakończeniu popołudniowej sesji wszyscy uczestnicy udali się do Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, gdzie wzięli udział w uwielbieniu organizowanym przez wspólnotę rodzin przy Szkole Ewangelizacji Sursum Corda. Ostatnim akcentem drugiego dnia zjazdu był wspólnotowy grill w zakonnym ogrodzie, gdzie odwiedził nas o. Janusz Sok – prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Wartość współpracy

W niedzielę przed południem, po modlitwie Jutrzni uczestnicy spotkali się na ostatniej sesji na temat „Wartość współpracy”. Był to także czas na dzielenie się doświadczeniem wzrostu oraz wyzwaniami stojącymi przed wspólnotami, które są zaangażowane projekt Razem w misji.

II Ogólnopolskie Spotkanie Razem w misji zakończyło się w niedzielę Mszą Świętą, celebrowaną ze wspólnotą parafialną w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Podgórzu.

Jakub Ciepły CSsR