Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Krok do przodu.

„Oto ja poślij mnie” (Iz 6,8) to przesłanie na Niedzielę Misyjną w tym roku. W przesłaniu do Kościoła i świata papież Franciszek pisze: „Jest to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?”. To powołanie pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym”.

Misja, którą zostawił nam Jezus, abyśmy szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę jest ciągle aktualna. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią oraz mniejszymi możliwościami spotkań w salach parafialnych Słowo Boże nie jest skrępowane. Szczególnie w tym czasie wiele osób potrzebuje spotkania we wspólnocie oraz umocnienia duchowego.

Od września rozpoczęła się realizacja projektu „Razem w misji”. Celem projektu jest formacja osobista i wspólnotowa środowisk, które chcą podjąć na serio nakaz misyjny Jezusa.

Całość projektu obejmuje cztery lata: Droga ucznia: podstawy; Uczeń – misjonarz: wzrost; Powołani do wspólnoty; Powołani do służby.

W ramach pierwszego roku odbyły się już dwa spotkania: „Wezwani do życia” oraz „Nowe życie”. W czasie spotkania on-line w dniu 21 października 2020 brało udział 32 osoby.

Co dało mi spotkanie? Miłość, radość, pokój serca, poczucie wspólnoty, wdzięczność – za to, że chociaż online mogliśmy się razem modlić i zobaczyć, za łaskę wiary, która w tych niespokojnych czasach jest tym bardziej wspaniałym prezentem od Boga zupełnie za darmo! Poczucie Bożego prowadzenia i że to Jezus PRZYCHODZI do nas – do naszych domów, serc, nie musimy zasługiwać ani nic robić, tylko powiedzieć Jemu “tak”.. I że On może uciszyć każdą burzę w naszej łodzi życia, że czuwa, że troszczy się, trzeba tylko zaufać

Marta

Projekt ma na celu budowanie sieci współpracy pomiędzy środowiskami kościoła Katolickiego. Za koordynację odpowiedzialny jest Sekretariat Współpracy w Misji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów oraz Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda w ramach projektu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju i wzmocnienia Stowarzyszenia SE Sursum Corda – Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Rodzinnych.

Do realizacji włączyły się środowiska związane z Sursum Corda z Krakowa, Warszawy, Zakopanego, Jordanowa, Wspólnota „Nowe Życie” z Elbląga, DA Klemens z Warszawy, Wspólnota „Missio Christi” oraz wspólnota bł. Kaspra Stanggassingera z Grodna. Łącznie jest to około 150 osób.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. We wrześniu były to spotkania w salkach przy parafiach. Od października wiele wspólnot prowadzi spotkania on-line.

Spotkanie dało mi poczucie wewnętrznej radości, że Bóg tak potrafi jednoczyć ludzi, iż mimo dzielących nas kilometrów, spotkaliśmy się razem aby Go wielbić, doświadczać Jego nieograniczonej miłości aby się na nią otwierać i prawdziwie poczuć ją w sercu. Cieszę się z uczestnictwa w formacji, z bycia uczniem, którego Bóg prowadzi, wspiera i pomaga oraz ukazuje piękno jakim jest wspólnota.

Anna

Drugą formą są spotkania w małych grupach. W sytuacji, gdy ze względu na pandemię możliwość spotkań w grupach są ograniczone wiele wspólnot gromadzi się w grupach na portalach społecznościowych.

Jeśli chodzi o spotkanie, to zapamiętałem jak Ojciec mówił świadectwo o sakramencie pokuty. Podobało mi się również to wytłumaczenie czym jest grzech pierworodny i jakie są skutki tego grzechu dla nas. Zapamiętałem fragment z Listu do Rzymian: “Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka”. Od momentu mojego nawrócenia ten fragment mi pomaga zrozumieć dlaczego wciąż chcę dobrze czynić, a wychodzi źle. To ta trucizna grzechu, która gdzieś we mnie jest i moje uleganie pokusą sprawiają, że wpadam w niewolę grzechu. Na szczęście jest Jezus, który każdego dnia mnie uwalnia przez łaskę miłosierdzia z tej niewoli.Tak jak Ojciec cytował Einsteina. Jezus jest moim jedynym światłem, które nie gaśnie nigdy w moim życiu. 

Tomasz

Dla osób, które są zmuszone pozostawać w domu takie formy spotkań stanowią duże wsparcie.  Pomimo braku osobistego spotkania, kontakt on-line, wspólna modlitwa, dzielenie się swoim życiem i doświadczeniem wiary jest czymś bardzo ważnym. Dzięki temu Ewangelia może być głoszona w każdym domu.

o. Paweł Drobot CSsR