Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Spotkanie liderów

W poniedziałek 10 maja 2021 liderzy ze środowisk realizujących program “Razem w misji” spotkali się, aby wymienić doświadczenia. Był to także czas podsumowania pierwszego roku formacji. W spotkaniu on-line wzięło udział 36 osób ze wspólnot, które tworzą sieć współpracy “Razem w misji”: Sursum Corda (Kraków, Warszawa, Jordanów), Pieśń Nowa (Toruń), Błogosławionego Kaspra Stanggasingera (Grodno – Białoruś), Zespół Misyjny Wschód (Tuchów), Dzielne Niewiasty (Warszawa), Nowe Życie (Elbląg), Obfite Odkupienie (Wrocław).

Podkreślono, że mocne strony współpracy to konkretne konspekty pomagające w prowadzeniu nauczań,
nauczania oparte o Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Pierwszy rok formacji jest opracowany w kluczu kerygmatu i jest motywujący do codziennej pracy ze Słowem Bożym. Program kładzie akcent na duchowość redemptorystowską oraz jest pomocny w budowaniu więzi we wspólnotach. Pozwala na ujednolicenie formacji dla różnych wspólnot oraz umożliwia współpracę i wymianę doświadczeń.

Zauważono także wyzwania na przyszłość: konieczność opracowania programu formacji dla liderów oraz potrzebę pracy nad programem dla młodzieży. Wyzwaniem jest także aktywizacja członków wspólnot do większej kreatywności i zaangażowania się.

Największa trudność w realizacji programu wynikała z ograniczeń związanych z pandemią coronawiusa. Wszystkie wspólnoty dostosowały się do tych wyjątkowych warunków i prowadziły spotkania on-line.

Dostrzeżono także szanse na przyszłość związane z rozwojem sieci współpracy. Są to większe szanse na zaangażowanie członków wspólnot. Możliwość utworzenia sieci współpracy, np. wspólne rekolekcje, dni skupienia, wspólnie prowadzone kursy SNE, spotkania filii wspólnot. Sieć współpracy pomaga w otwarciu się na wymianę doświadczeń oraz daje przestrzeń na dotarcie do ludzi z różnych środowisk.
Współpraca w misji jest także motywacją do zaangażowania się szerszego kręgu osób w działalność środowisk oraz budowanie poczucia przynależności na bazie wspólnych wartości.

Pod koniec czerwca zaplanowane jest w Krakowie kolejne spotkanie przedstawicieli środowisk sieci współpracy “Razem w misji”.

o. Paweł Drobot CSsR