Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Spotkanie liderów

W poniedziałek 10 maja 2021 liderzy ze środowisk realizujących program „Razem w misji” spotkali się, aby wymienić doświadczenia. Był to także czas podsumowania pierwszego roku formacji. W spotkaniu on-line wzięło udział 36 osób ze wspólnot, które tworzą sieć współpracy „Razem w misji”: Sursum Corda (Kraków, Warszawa, Jordanów), Pieśń Nowa (Toruń), Błogosławionego Kaspra Stanggasingera (Grodno – Białoruś), Zespół Misyjny Wschód (Tuchów), Dzielne Niewiasty (Warszawa), Nowe Życie (Elbląg), Obfite Odkupienie (Wrocław).

Podkreślono, że mocne strony współpracy to konkretne konspekty pomagające w prowadzeniu nauczań,
nauczania oparte o Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Pierwszy rok formacji jest opracowany w kluczu kerygmatu i jest motywujący do codziennej pracy ze Słowem Bożym. Program kładzie akcent na duchowość redemptorystowską oraz jest pomocny w budowaniu więzi we wspólnotach. Pozwala na ujednolicenie formacji dla różnych wspólnot oraz umożliwia współpracę i wymianę doświadczeń.

Zauważono także wyzwania na przyszłość: konieczność opracowania programu formacji dla liderów oraz potrzebę pracy nad programem dla młodzieży. Wyzwaniem jest także aktywizacja członków wspólnot do większej kreatywności i zaangażowania się.

Największa trudność w realizacji programu wynikała z ograniczeń związanych z pandemią coronawiusa. Wszystkie wspólnoty dostosowały się do tych wyjątkowych warunków i prowadziły spotkania on-line.

Dostrzeżono także szanse na przyszłość związane z rozwojem sieci współpracy. Są to większe szanse na zaangażowanie członków wspólnot. Możliwość utworzenia sieci współpracy, np. wspólne rekolekcje, dni skupienia, wspólnie prowadzone kursy SNE, spotkania filii wspólnot. Sieć współpracy pomaga w otwarciu się na wymianę doświadczeń oraz daje przestrzeń na dotarcie do ludzi z różnych środowisk.
Współpraca w misji jest także motywacją do zaangażowania się szerszego kręgu osób w działalność środowisk oraz budowanie poczucia przynależności na bazie wspólnych wartości.

Pod koniec czerwca zaplanowane jest w Krakowie kolejne spotkanie przedstawicieli środowisk sieci współpracy „Razem w misji”.

o. Paweł Drobot CSsR

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone