Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w misji. Wartość współpracy

Liderzy oraz przedstawiciele wspólnot z całej Polski spotkali się w dniach 25 – 27 czerwca w Krakowie na konferencji „Razem w misji”. Było obecnych ponad 30 osób świeckich oraz redemptorystów ze środowisk współpracujących lub zainteresowanych siecią współpracy.

Poprzednie spotkania były prowadzone on-line. Dlatego pierwszy dzień konferencji był czasem na integrację i poznanie się zarówno poszczególnych osób, jak i reprezentowanych środowisk: Sursum Corda (Kraków, Warszawa, Zakopane, Jordanów), Zespół Misyjny Wschód, Nowe Życie (Elbląg), Niosąca Ducha (Gliwice), Pieśń Nowa (Toruń), Obfite Odkupienie (Wrocław).

W czasie konferencji zostały zaprezentowane linie generalne programu Razem w misji. Przedstawiono także program formacyjny drugiego roku „Wzrost: uczeń – misjonarz”. Jest to dziewięć konferencji o następujących tematach: Rozwój osobisty ucznia – misjonarza; Słowo Boże w życiu ucznia – misjonarza; Wartości ucznia – misjonarza; Liturgia i uwielbienie Boga; Moc w słabości się doskonali; Służba; Duch Święty – gorliwość; Ewangelizacja – świadectwo i czynienie uczniów; Wspólnota apostolska zewangelizowana i ewangelizująca.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie osób, które zakończyły pierwszy rok formacji został przygotowany zeszyt pracy osobistej.

W ramach wymiany doświadczeń środowisk współpracujących w sieci został także opracowany kurs dla gospodarzy małych grup. Kilka środowisk wyraziło chęć przeprowadzenia tego kursu.

Ważnym elementem spotkania był także wymiar duchowy. W sobotę uczestnicy udali się z pielgrzymką do sanktuarium św. Jana Pawła II. Wieczorem miało miejsce zawierzenie się opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Paweł Drobot

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone