Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Relacja z Kursu Emaus 15-17.11.2019

W dniach 15-17.11.2019 r. w Krakowie w klasztorze oo. redemptorystów odbył się kolejny już Kurs Emaus, na którym uczestnicy mogli pozwolić Jezusowi Zmartwychwstałemu uzdrawiać swoje frustracje i rozczarowania. W tych dniach chcieliśmy poznawać Pana w Pismach i podczas łamania chleba.
Poniżej kilka świadectw z tego błogosławionego czasu! Zapraszamy do czytania 🙂

“Doświadczyłam tego, że Pan przemawia przez Słowo konkretnie do mnie. Odpowiada na moje pytania, rozwiewa moje wątpliwości”.
“Kurs potwierdził kierunek, w którym podążam za Jezusem. Słowo Boże, Eucharystia, wspólnota  to drogowskazy na mojej drodze z Bogiem konieczne do zbawienia. Bez Słowa Bożego nie byłoby mnie w ogóle na kursie,  bo to ono mnie tu przyprowadziło. Słowa Jezusa „Idźcie i głoście  Ewangelię” sprawiły, że pociągnięty Jego miłością i tymi słowami idę za Jezusem wciąż do przodu w mojej posłudze. Teraz po kursie jestem umocniony Słowem Bożym i z odwagą pragnę głosić dobrą nowinę że Jezus, który żyje w Słowie Bożym, wciąż działa z mocą w Kościele Świętym”.

Tomasz

“Uświadomiłam sobie jak słabo znam Pismo Święte. Jak trudne jest moje życie, bo nie znam Słowa. Jak bardzo nie dopuszczałam do siebie tego pragnienia poznania Słowa. Jak bardzo bałam się poznania Słowa. I odpowiedzialności za moje nowe życie ze Słowem i mocne relacje ze Słowem. Jak bardzo potrzebuję Słowa. Jestem tak szczęśliwa, że dotarłam na kurs Emaus. Większość mojego życia to droga do Emaus. Nie chcę utknąć w Emaus – chcę iść do Jerozolimy. Iść razem ze Słowem drogą, którą pokaże Słowo”.

Agnieszka