Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkanie Formacyjne Liderek i Duszpasterzy DN

Początek roku kalendarzowego, a zarazem środek roku formacyjnego to doskonała okazja, aby spotkać się w nieco szerszym gronie osób zaangażowanych w Dzieło Dzielnych Niewiast.
W dniach 3-5 stycznia, odbyło się w Krakowie Ogólnopolskie Spotkanie Formacyjne Liderek i Duszpasterzy DN z całego kraju. Wyjazd liderek wpisywał się w realizowany w ramach umowy z NIW projekt “Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych – Centrum Kobieta Świadoma Powołania” . Uczestnicy podzielili się doświadczeniami z pracy w poszczególnych ośrodkach, zarówno tymi radosnymi jak i tymi trudnymi. Wspólnie też staraliśmy się określić cele i zadania na właśnie rozpoczynający się rok. Ustalenia dotyczyły najbliższych wydarzeń, jak również stałych punktów takich jak: modyfikacja strony internetowej, opracowanie atrakcyjnej ulotki informacyjnej, burza mózgów na temat ciekawych gadżetów promujących poszczególne inicjatywy. Sporo miejsca poświęciliśmy nadchodzącej dużymi krokami konferencji „DoPełniOna”, na której nasza ekipa odpowiedzialna jest m.in. za realizację jednej sesji tematycznej – „Kobiety świadome zawierzenia”, a także majowej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet na Jasną Górę. Nie mogło zabraknąć miejsca na omówienie tegorocznej Majówki oraz kolejnego letniego wyjazdu na rekolekcje na Rynias. Dyskusja odnośnie decyzji w sprawie wyboru tematu pracy formacyjnej w przyszłym roku formacyjnym była zdecydowanie bardzo interesująca. Miłym akcentem była też możliwość włączenia się, chociaż na chwilę w comiesięczne spotkanie krakowskich DN, co sprzyjało nawiązaniu serdecznych relacji. Niewątpliwie ważnymi punktami naszego spotkania były konferencje wygłoszone przez naszych Opiekunów duchowych odnośnie naszego posłannictwa, świadomości swojego potencjału/zawierzenia.
Spotkanie było bardzo intensywne, przebiegało w radosnej i twórczej atmosferze. Z nowymi siłami, z pełną nadzieją na piękne efekty naszej pracy oraz z niecierpliwością na następne, równie ubogacające obrady powróciliśmy do naszych środowisk.