Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Razem w misji” Spotkanie formacyjne w Toruniu

Dnia 3 lipca 2020 r. odbyło się w Toruniu spotkanie ojca Pawła Drobota ze wspólnotami z Torunia i Elbląga. Toruń reprezentowała Wspólnota ,,Pieśń Nowa”, Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela i Oaza, zaś Elbląg Wspólnota Nowe Życie.

Podczas spotkania, które składało się z trzech części, poznawaliśmy w szczegółowy sposób realizację formacji w ramach projektu „Razem w misji”, który zakłada wspólną formację dla wszystkich środowisk, które włączą się w realizację projektu i budowanie sieci współpracy w misji. Koordynacją projektu kieruje Sekretariat Współpracy w Misji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Ojciec Paweł przedstawił główny cel programu, do kogo jest skierowana formacja i sposoby jej realizacji. W części warsztatowej każdy z nas mógł sam odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobu realizacji różnych programów, którymi wspólnoty posługują się najczęściej. Czy spełniają one swoje zadanie? Ojciec Paweł przedstawił różne ścieżki wzrostu w wierze. Przedstawiony program jest ciekawą propozycją dla wspólnot, które chcą realizować pięć celów, które określają redemptorystowski rys eklezjologii komunii:

Agnieszka Zydor (Toruń)