Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szkolenie dla liderów SE Sursum Corda

Kolejny rok działalności Szkoły Ewangelizacji Sursum Corda to okazja do podzielenia się doświadczeniem dotychczasowej pracy naszej wspólnoty i stowarzyszenia. W dniu 27 września Centrum Boży Coaching (Małgorzata Pisarska) oraz Sieć NGO (o. Paweł Drobot) zorganizowały szkolenie dla liderów Szkoły Ewangelizacji.

Tematem spotkania była wymiana doświadczenia w prowadzeniu SE Sursum Corda. Dwa i pół roku realizacji programu NIW zaowocowało wyłonieniem nowych liderów, którzy są gotowi prowadzić kursy oraz przygotowywać nowe osoby odpowiedzialne za lokalną Szkołę Ewangelizacji Sursum Corda. Został przedstawiony plan rozwoju szkoły na przyszły rok oraz zaplanowane zmiany organizacyjne i strukturalne.

Spotkanie odbyło się w formie on-line. Wzięło w nim udział 13 osób.

o. Paweł Drobot CSsR